Çalışan Ekipman Kontrolü (ISG)

Çalışma alanlarında koruyucu/önleyici ekipman kullanılması zorunlu olan alanlarda personelin ekipmanı kullanmaması durumunda anlık olarak çalışanın sesli ya da digital mesajlarla  uyarılması, belirlenmiş kritik uyarı seviyelerine göre yöneticilerin email veya sms ile uyarılmasını sağlıyoruz.

Çalışan Ekipman Kontrolü (ISG)